Presentació AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del Col·ligi Sagrada Familia és una associació sense ànim de lucre, formada per les mares i pares dels alumnes del Col·legi.

La nostra missió és col·laborar amb el centre en la seva organització i funcionament, contribuir a millorar la vida escolar i vehicular la comunicació entre les famílies i l’escola.

Per poder oferir aquest projecte, els nostres principals objectius són:

El nostre treball se centra a oferir uns serveis que pretenem que siguin cada cop millors:

Creiem que la bona entesa entre l’AMPA i l’escola és essencial per al bon desenvolupament del centre. Per això mantenim reunions periòdicament i col·laborem econòmicament en diversos projectes i activitats.

Us animem a incorporar-vos a l’engranatge de l’AMPA, perquè com més siguem, més hi aconseguirem!